Catalogue

top

I-Muziek en gesproken woord/Music and spoken word/boeken/books

zie ook discography

TW 1001-Trespassers W, Burn It Down, 7″ EP, 3 songs,
1984
€ 2,50

TW 1002-Trespassers W, Straight Madness, LP, 10 songs, 1985
€ 6,00

TW 1003-Trespassers W, Paris In Between The Wars, 12″-EP,
4 songs, 1986
€ 4,50

TW 1004-Trespassers W, The Ghost Of The Jivaro Warrior,
cassette, 7 songs, 1987
*uitverkocht/deleted

TW 1005-Trespassers W, Dummy, double-LP, 20 songs, 1988
*uitverkocht/deleted

TW 1006 / ADM 7975-Trespassers W, Potemkin, LP, 7 songs,
1989
€ 8,00

TW 1007 / ADM 6975-Trespassers W, Macht Kaputt 7″-EP,
5 songs, 1989
€ 3,40

TW 1008-Trespassers W, Kinder EP, 7 songs, 1991
*uitverkocht/deleted

TW 1009/ADM 18975-Trespassers W, Roots And Locations, LP,
12 songs, 1991
€ 10,25

TW 1010-Various, The Radio Mondain Den Haag Sessions part
I, cassette, 1991
€ 5,70

TW 1011-Various, The Radio Mondain Den Haag Sessions part
II, cassette, 1995
€ 5,70

TW 1012-Antoine Molaire et l’Ensemble Pandorra (NL), Bene
Gesserit (B.), X Ray Pop (Fr.) and Trespassers W, EP Rayé, 7″-EP,
4 songs, 1991
€ 3,40

TW 1013-Trespassers W, DANCE! K-Sept Für Fans #1 (1984-1991),
cassette, 30 songs, 1992
*uitverkocht/deleted

TW 1014-Trespassers W, 5, 4, 3, 2, 1,…0, LP, 13 songs,
1993
€ 10,30

TW 1015-TW: Nussfarben / Deux Baleines Blanches: Idiotenkonferenz,
7″-EP, 1993 (with magazine Punt.Punkt)
€ 9, 00

TW 1016-Het Woord Aan Eddie Kagie (boek met novelle van
Eddie Kagie/book with short story by Eddie Kagie, cassette met/with performance
van/by E.K. / interview met/with E.K.)
€ 6,90

TW 1017-Het Woord Aan Nico van Apeldoorn (boek met gedichten
van/book with poems by Nico van Apeldoorn, cassette met/with performance
van/by N.v.A. / interview met/with N.v.A.)
€ 6,90

TW 1018-Het Woord Aan Frank Starik (boek met novelle en
foto’s van Frank Starik/book with short story and photo’s by F. Starik,
CD met performance en een lied van /with performance and a song by F.
Starik)
€ 11,00

W 1019-Trespassers W, BUZZ! K-Sept Für Fans #2 (1990-1993),
cassette, 25 songs, 1994
*uitverkocht/deleted

TW 1020 / ET 20 (EE-Tapes, B.)-Trespassers W, CROSS! K-Sept
Für Fans #3 (1991-1994), cassette, 21 songs, 1994
verkrijgbaar via EE-Tapes/available through EE Tapes

TW 1021-Recyclopedia C (Frans Friederich e.a. / & various),
The 3 Charles’ Suite (part 1: Lindbergh, part 2: Chaplin, part 3: Ives),
1999
€ 12,50

TW 1022-Het Woord aan Moritz Ebinger (boek over Moritz’
vroegere band de Moma’s/book about Moritz’ old band The Momas, CD met
een performance van M.E. en enkele Moma-liedjes/CD with a performance
by M.E. and some Moma-songs).
€ 11,00

TW 1023 / Snowdonia, It.- Vlucht Over Den Haag, CD, 22 songs,
2000
€ 11,40

TW 1024 / Fake # 8 / Didi 1- De Voetbal CD, 8 Trespassers
W-songs, 6 columns by Didi de Paris
€6,90
(uitverkocht/deleted)

TW 1025-Red./Ed. Anthony Blokdijk, Cor Gout , Scheveningen,
op locatie (boek over het kustdorp Scheveningen met een CD; bijdragen
van verschillende schrijvers, beeldend kunstenaars, fotografen, performers
en muzikanten/book on the coastal town Scheveningen with a CD; contributions
by various writers, graphic artists, photographers, performance artists
and musicians)
Uitverkocht/deleted
Voor de cd, zie: TW 1027 (for the cd, see TW 1027)

TW 1026-Trespassers W presenteert Ieplaan, 15 songs/sounds, 2003
€ 12,00

TW 1027-Scheveningen op locatie (17 titels/titles) / Scheveningen
op zich (12 titels/titles) 2x-cd
€ 12,00

TW 1028-Red./Ed. Cor Gout , Jimmy Tigges, Harry Zevenbergen,
Als de kraaien overvliegen, voetbal in Den Haag en Scheveningen (When
the crows fly over, football in The Hague and Scheveningen); bijdragen
van verschillende Haagse schrijvers, tekeningen van Diederik Gerlach (contributions
by various Hague writers, drawings by Diederik Gerlach)
€ 18.50

TW 1029-Red. Cor Gout , Jimmy Tigges, Harry Zevenbergen,
Nakraaien (tijdschrift), door schrijvers, lezers en de tekenaar van Als
de kraaien overvliegen-voetbal in Den Haag en Scheveningen (Aftercrow, magazine by authors, readers and the illustrator of When the crows fly over)
€3,00

TW 1030-Red./Ed/ Cor Gout, Marc Hurkmans, Piet Molendijk, Het Heilige –Ontluisterde Tijd- vormgeving en illustraties: Katja Vercouteren, Trespassers W archiefreeks # 1
(The Holy –time out of joint- design and illustrations: Katja Vercouteren, Trespassers W archives series £ 1)
€ 17,50

TW 1031/Valerius Pers- Diederik Gerlach (tekeningen/drawings), Cor Gout (tekst/words), Den Haag Ontijdelijk (The Hague Timeless), vormgeving/design: Klaus Baumgärtner
€ 35,00

TW 1032-Red./Ed./ Cor Gout, John van Markwijk, Harry Zevenbergen, En dan nu de polonaise –muziek in Den Haag en Scheveningen-, vormgeving Ab Bol, illustraties Diederik Gerlach, reeks Locatie # 3 (And now the polonaise –music in The Hague and Scheveningen-, design Ab Bol, illustrations Diederik Gerlach, Series Location # 3)
€ 30,00

zie ook discography

TW 2027-Trespassers W, One-sided love affair, one-sided LP, 7 songs, 2014
€ 18,00

TW 2028/Mecanique Populaire AMR 005-Trespassers W, Aimez-vous Potemkin? 2cd, 29 songs, 2014
€ 15,00

TW 2029- The Stowaway ep, 5 songs, 2016

€ 10,00

TW 0000-Trireem (Trespassers W), Ferrageau, episch gedicht van Cor Gout op muziek/geluiden van Frans Friederich en Lukas Simonis (epic poem by Cor Gout put on music and sounds by Frans Friederich and Lukas Simonis), 2020,

€ 10,00

TW 2030 + Somnimage + Red Wig 052- Koala and other metamorphoses, lp: 10 songs, cd: 12 songs, juni 2022,
€ 20,00 (lp), € 15,00 (cd)

 

 

 

top

II-Tijdschriften/Magazines

1-Reeks/Series Trespassers W (kunsttijdschrift/arts magazine):
1 (1984), 2 (1985), 3/4 (1986)
#1: € 1, 35; #2 deleted; #3/4 deleted.

2-Reeks/Series Mondain Den Haag (kunst, muziek/arts, music):
1 (1989), 2 (1989)
#1: € 1, 80, #2: € 2,40

3-Reeks/Series TW / Opscene boekjes/booklets:
a-NL Centrum presents BAR EUROPA (bij/with Opscene 1, okt.-nov.”87)
b-POPliterature en popLITERATURE (bij/with Opscene 2, dec.”87 / jan.”88)
a: uitverkocht/deleted; b: € 1, 15

4-Punt./Punkt.-Magazine (een artistieke en filosofische
visie op het neo-fascisme/an artistic and philosophical outlook on neo-fascism).
A Deux Baleines Blanches-Trespassers W-coproduction (met/with 7″-EP,
TW 1015), (1993)
Tijdschrift/magazine+single: €9, 00, alleen de single/only the single: € 3, 40.

5-Extaze, Literair Tijdschrift: single issue: €17,50, subscription for four issues: €60,00 www.extaze.nl

 

 

top

III-Video’s

a-TW/Ada Fesevur

TWV1-Roots and Locations, 1992
Beelden van een park en het centrum in Den Haag, gecomponeerd naar de
tekst en de muziek van de Trespassers W-LP ‘Roots and Locations’/Images
of a park and the city in The Hague, composed after the lyrics and music
from the Trespassers W-LP ‘Roots and Locations’.
On dvd: € 15,00

TWV2-Riefenstahl, 1993
Beelden die aansluiten bij het verhaal over Leni Riefenstahl, zoals dat
wordt verteld in het Trespassers W-lied ‘Riefenstahl’, plus beeldmateriaal
van de band tijdens een live-uitvoering van dat nummer/Images connected
with the story of Leni Riefenstahl as told in the Trespassers W -song
‘Riefenstahl’, plus footage of the band in concert, performing that number.

TWV3-Het Uitgangspunt (Point Of Departure) (1994)
Monologue intérieur van dichter/performer Erik van der Jagt, gebaseerd
op associaties met objecten en geschriften waarmee hij wordt geconfronteerd
wanneer hij door het Starik-Museum in de Haagse Maldoror-Galerie dwaalt/Inner
monologue by poet/actor Erik van der Jagt, based on associations with
objects and writings with which he is confronted, wandering through the
Starik-Museum at the Maldoror-Galerie in The Hague.

TWV4-Derek Jarman’s Blauw (1994)
Hommage aan de cineast Derek Jarman, die overleed in maart 1994. Beelden
en geluiden van Blauw de- en reconstrueren Jarman’s laatste film Blue
op respectvolle wijze/Tribute to filmmaker Derek Jarman, who died in march
1994. Images and sounds of Blauw de- en re-construct Jarman’s last film
Blue in a respectful manner.
De soundtrack voor Blauw werd oorspronkelijk opgenomen voor het IKON-radioprogramma
De Andere Wereld/The soundtrack for Blauw was originally recorded for
the IKON radio broadcasting De Andere Wereld .

TWV5-Ik wil zingen glazen draden (2 versions) (1995)
Gefilmde foto’s van de stad Den Haag gaan vooraf aan beelden van de tentoonstelling
‘Ik wil zingen glazen draden’ (5/2/’95, Maldoror Galerie, Den Haag) van
beeldend kunstenares Natascha van Nooijen Kooij/Filmed photo’s of the
city of The Hague preceding images of the exposition ‘I want to sing threads
of glass’ (5/ 2/”95, Maldoror Galerie, The Hague) by graphic artist
Natascha van Nooijen Kooij.
a-versie zonder soundtrack/version without soundtrack
b-versie met een geluidscollage waarin een Radio-Tonka-interview met de
kunstenares is vermengd/version with sound-collage, in which a Radio Tonka-interview
with the artist has been mixed.

TWV6-De Zee Die Neemt (1999)
Beelden van ‘de zee die neemt’ bij Scheveningen met een
soundscape van Frans Friederich/Images of ’the sea which takes’ at Scheveningen
with a soundscape by Frans Friederich.

TWV2, 3, 4, 5, 6 on one dvd: € 15,00

b-Cor Gout/Paul Klaui

TWV 7- Stroomtravels. Ontijdelijk Den Haag (Untemporary The Hague), een busreis met haltes bij illustere plekken in Den Haag, met verhalen, gedichten, liedjes en muziek/A bus trip with stops at illustrious locations in The Hague with stories, poems, songs and music.

On dvd: € 15,00

 

 

top

IV-Radioprogramma’s/Radio-programmes Mondain Den Haag

Radio Mondain Den Haag Cassettes 1-113 (see: radio)
1-uur-programma/1-hour-programme: €4, 60
2-uurs-programma/2-hours-programme: €6, 90

Lijst met radioprogramma’s, zie:
Organization-Projects-Radio ->list of radio programmes

.

 

 

top

V-T-shirts

1-Dummy T-shirt, XL, XXL, marine-blauw met witte opdruk
(voetballers)/navy blue with white prints (soccer players)
€ 9,00

2-TW-logo T-shirt, X, XL, XXL, zwart met rood logo/black
with red logo
€ 9,00

 

 

top

VI-TW-distributie/distribution

a-boeken/books, tijdschriften/magazines

1-Cor Gout , Trespassers’ Trips (BAAL Produkties, 1992)
€ 8,00

2-Cor Gout (words), Ronald Cornelissen
(iilustrations), Zee/Land (Slibreeks
103, 2003)
€11,00

3-Cor Gout (short stories), Sébastien
Morlighem (illustrations), Cor Gout , Luc Houtkamp,
Jan Moebius, Wilbert de Joode (CD), Noirette
(In de Knipscheer, 2003)
€25

4-Cor Gout (short story), Ronnie
Krepel (illustrations), Van Stolkpark, verboden
gebied (Valerius Pers, 2004)
€14,00

5-Cor Gout , Ode aan Den Haag (book of poems based on Gerrit Achterberg’s volume of verse of the same name) (Achterberg Genootschap, 2005)
€10,00

6-Cor Gout, Trespassers W l’Intégrale (all Trespassers W lyrics translated into French), translation by Ladzi Galai and Cor Gout, illustrations by Ronnie Krepel (Rytrut, 2007) €26,00

7-Stripschrift 385 (augustus/august 2007) met een stuk over strip- en karikatuurtekenaar Dik Bruynesteyn door Cor Gout (with an article on cartoonist Dik Bruynesteyn by Cor Gout)
€8,00

8-Loes Peters, Cor Gout, Frederik Hendriklaan ‘s-Gravenhage (leporello) (Valerius Pers, 2009)
€15,00

9- Cor Gout, De muziek van het huis (The music of the house), gedichten (poems) (In de Knipscheer, 2012)
€16,50

10- Cor Gout, Korenblauw (Cornflower blue), short stories (In de Knipscheer 2014) € 23,50

11- 19 x Bella en de 20e is zoek (19 x Bella and the 20th is missing), een gedichtencyclus met beeldend kunst van Harrie Geelen /a cycle of poems with visual art by Harrie Geelen (In de Knipscheer), € 19,50

12-Cor Gout, 19 x Dans, smalle man, dans (Dance, thin man, dance): een reeks korte verhalen met prenten van Harrie Geelen (a cycle of short stories with visual art by Harrie Geelen), In de Knipscheer 2020 € 20,50

13-Cor Gout, BIK, een roman (a novel), In de Knipscheer 2021 € 23,50

14- 19x een avontuur van Eendje en Beest. Een reeks korte verhalen met prenten van Harry Geelen (a cycle of short stories with visual art by Harry Geelen), In de Knipscheer 2022, € 20,50

 

top

b-Geluidsdragers/sound media

1-Trespassers W, Cross, K-Sept für Fans #3, cassette,
21 songs, 1994, EE-Tapes (België/Belgium)
€7,00

2-Trespassers W, Cover Collection , 10″, 7 songs, 2001,
Pink Lemon (Duitsland/Germany)
€10

3-Trespassers W, Fly Up in the Face of Life, CD, 16 songs,
1996, AMF (Duitsland/Germany)
€13,50

4-Trespassers W, Leaping the Chasm, CD, 20 songs 1999/2000, Organic (Frankrijk/France)
€13,50

5-Trespassers W, Sex and the End
of It, CD, 16 songs 2002, Somnimage (USA)
€13,50

6-Cor Gout +…, Textuur, CDr, 16 songs/performances,
2001, EE-Tapes (België/Belgium)
€9,00

7-Diversen/Various (3 songs door/by Trespassers W), Point
of Yucca vol.3, A Unique Collection of Music & Art-Work, CD + portfolio,
2000, Yucca Tree Records (Zwitserland/Switzerland)
€10,00

8-Diverse Nederlandse bands/various Dutch bands (1 song
door/by Trespassers W), Hometaping is Illegal, CD 2001, Living Room Records
(Nederland/The Netherlands)
€8,00

9-Trespassers W, Straight Madness,
2xCD (box), 25 songs, 2003, Mecanique Populaire
(Fr.)
€20,00

10-Trespassers W, Pretty Lips
Are Red/ The Ghost of the Jivaro Warrior, CD
(box), 22 songs, 2003, Mecanique Populaire (Fr.)
€18,00

11-Trespassers W, The Drugs We
All Need, CD, 17 songs, 2005, Somnimage (USA)
€14,00

12-Trespassers W, The Noble Folly Of Rock’n’roll, 17 songs, 2006, Somnimage (USA)
€14,00

13- Diversen/various- The Vegetable Man Project vol.5 (1 bijdrage van Trespassers W, 1 contribution by Trespassers W), Yellow Shoes Records (cd) SB 001 (2007)
€7,00

14-Trespassers W, Dummy 2xCD (in booklet), 40 songs, 2009, Mecanique Populaire (Fr.)
€15,00

15-Trespassers W, Aimez-vous Potemkin? 2xcd (in booklet), 29 songs, 2014
Mecanique Populaire (Fr.)/TW Records: € 15,00

16-Trespassers W, One-sided love affair, one-sided lp, 7 songs, 2014:€ 12,00

17-Trespassers W The Stowaway ep, 5 songs: € 10,00

18-Trireem (= Trespassers W: Frans Friederich, Cor Gout, Lukas Simonis): Ferrageau: een episch gedicht(tekst Cor Gout) met muziek en geluiden van Frans Friederich en Lukas Simonis (an epic poem –words by Cor Gout- put to music and sounds by Frans Friederich and Lukas Simonis), TW cd 0000, 2021 € 10,00

19- Trespassers W: Koala and other metamorphoses, TW Records, Somnimage, Red Wig cd/lp, juni/june 2022
€ 20,00 (lp)
€ 15,00 (cd)

 

trespassersw@nullziggo.nl

*After having received
an order through e-mail TW will confirm your order and return an
exact calculation of the costs in the concerning currency, including
P & P.
Please state your name and adress in the e-mail and put down ‘order
TW’ as subject.

 

top

HOME