En dan nu de polonaise

TW-reeks Locatie # 3 (TW 1032)
ISBN 978 90 76808 06 2
Redactie: Cor Gout (samenstelling, eindredactie), John van
Markwijk en Harry Zevenbergen.
Illustraties (collages): Diederik Gerlach
Vormgeving en desk top publishing: Ab Bol (Lumen,
Rotterdam)
Druk: Koninklijke Broese & Peereboom, Breda
Prijs in de boekwinkel tot 1/1/2009: € 54,90 (daarna € 59,50)
via Trespassers W: € 50,00

Op 5 september 2008 presenteerden het Nederlands Muziek Instituut en de uitgeverij Trespassers W het boek ‘En dan nu de polonaise –muziek in Den Haag en Scheveningen’ in en rond de aula van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
Deze feestelijke gebeurtenis werd opgeluisterd door inleidingen en optredens van (muzikale) medewerkers aan het boek of van personen die in het boek worden beschreven. Het eerste exemplaar van ‘En dan nu de polonaise’ werd uitgereikt aan Robbie van Leeuwen (van o.m. The Motions en Shocking Blue).

Voor een verslag van de presentatie, zie:
www.nederlandsmuziekinstituut.nl/nieuws/boekpresentatie_polonaise.htm

Voor uitreiking eerste exemplaar, zie YouTube.

De inhoud van ‘En dan nu de polonaise’ blijft niet beperkt tot één muzikaal genre, maar beslaat een veelheid daarvan: klassiek, kerkmuziek, jazz, modern-klassiek, avant-garde, elektronische muziek, sonologie, improvisatie, kleinkunst, pop, wereldmuziek en volksmuziek. Niet alleen aan de makers van de muziek wordt aandacht besteed, ook organisatoren en personen die de muziek van een bredere culturele context (hebben) voorzien komen aan bod.
Scheveningen neemt een geheel eigen plaats in binnen de Haagse muziekwereld, dus ook in dit boek. Het gaat dan over de liedjes die werden gezongen op zee of tijdens het boeten, over de vele zangkoren die Scheveningen rijk is en over de plaatsen en artiesten die het kustdorp zijn eigen klank en kleur hebben gegeven.

De ‘polonaise der auteurs’ wordt gevormd door Leo Bennink, Peter Bos, Arie van Breda, Arthur Crucq, Diederik Gerlach, Cor Gout, Henk Grootveld, Arend Jan Heerma van Voss, Immetje, Bert Jansma, Rudie Kagie, Otto Ketting, Herman de Kler, Huub Koch, Marte van der Loop, John van Markwijk, Rob Mindé, Evert de Niet, Gonny Ninaber, Wim Noordhoek, John Oomkes, Julius Pasgeld, Jaap Pronk, Karel de Rooij, Leo Samama, Peter Schröder, Robert-Jan Stips, Kees Tazelaar, Aleid Truijens, Wouter Turkenburg, Hans Vandenburg, Wim Verbei, Ruud Vermeer, Skip Voogd, René van der Voort, Wim Vos, Paul Waayers, Victor Wentink, Wim Willems, Chris Willemsen, Harry Zevenbergen, Luther Zevenbergen, Rob van der Zwan en Frits Zwart.

Voor een recensie van het boek, zie o.m.:
www.hansknot.com/recensie-polonaise.htm
Den Haag Centraal 2/10/2008