Extaze

Literair Tijdschrift Extaze

Op 28 april 2011 werd het 0-nummer van het Literair Tijdschrift Extaze gepresenteerd op de benedenverdieping van het pand van Trins Snijders aan de Stille Veerkade te Den Haag. Het blad is inmiddels in alle Haagse boekwinkels voor € 15- te koop. Ook buiten Den Haag is Extaze verkrijgbaar of (via het Centraal Boekhuis) bestelbaar. Het 0-nummer valt buiten de abonnementsregeling die bij het eerste nummer ingaat. Voor de nummers 1 t/m 4 geldt een kennismakingsabonnement van € 50,00. Vanaf de tweede jaargang (nr. 5 e.v.) bedraagt het abonnementsgeld € 60,00. Extaze is een initiatief van de Stichting Trespassers W en een uitgave van Uitgeverij In de Knipscheer, Haarlem.

Voor aanvullende informatie zie de websites van Extaze en In de Knipscheer:  www.indeknipscheer.nl