Den Haag Ontijdelijk

Cor Gout, Diederik Gerlach, Den Haag Ontijdelijk, Den Haag 2007, Valerius Pers/Trespassers W (1030)

Met een essay van Philip Peters
Grafische vormgeving: Klaus Baumgärtner
Fotografie: Peter Slabbers
Druk: Albani, Den Haag
Binden: Stokkink’s, Amsterdam
Prijs: € 35,00 + p&p/verzendkosten

Wat is ‘typisch Haags’ in de ogen van Hagenaars uit het heden en het verleden, van welke gezindte en van welke rang of stand dan ook?
Het schitterend door Klaus Baumgärtner vormgegeven boek Den Haag Ontijdelijk probeert op deze vraag een antwoord te geven aan de hand van korte teksten van Cor Gout en tekeningen van Diederik Gerlach.
In zijn teksten wisselt Gout van gedachten met schrijvers als Bordewijk, Couperus, Van Eeden en Hotz, legt hij zijn oor te luisteren bij ‘de man in de straat’ en verstaat hij zich met eerder door hem gepubliceerde teksten of nog onuitgegeven dagboekaantekeningen.

Het resultaat zijn stapelingen van verhalen en gedachten die uitzicht bieden op een levendig panorama van Den Haag.
Diederik Gerlach heeft dat vergezicht uitgewerkt in een reeks onvervalste stadsikonen. De details binnen zijn werk leiden tot overpeinzingen, maar doen de beschouwer ook glimlachen. De chargeringen in zijn voorstellingen van mensen en dingen worden gedempt door de grijstinten binnen de kleuren van zijn tekeningen, waarin het groen van Den Haag, van zijn bossen en parken, overheerst.
Wie belangstelling koestert voor het karakter van Den Haag kan zijn eigen visie toetsen aan de teksten en tekeningen in dit bijzondere boek. De betekenissen die in beide zijn opgeslagen liggen niet vast. Ze zijn voorzien van openingen waarin andere verhalen, gedachten en ideeën hun plaats kunnen vinden. Ook het in het boek afgedrukte essay van Philip Peters kan als zo’n ‘invulling’ of ‘aanvulling’ worden gezien.