Ferrageau (Trireem cd)

In februari 2015 legde Cor Gout een bezoek af aan Jacques Ferrageau in Rijswijk. Na zijn vraag waar die Frans klinkende naam vandaan kwam, vertelde Jacques de geschiedenis van zijn familie, die reikte tot aan 1805, toen een chirurgijn in het leger van Napoleon met de troepen via Middelburg en Den Haag in Nijmegen was beland. Gout gebruikte het verhaal van Jacques voor een episch gedicht dat als tekst moest dienen bij een klassiek muziekstuk van de pianist René Rakier. Deze schreef een partituur uit, maar tot een uitwerking met piano en zang kwam het niet. In 2019 bespraken Cor Gout en Lukas Simonis de mogelijkheid om zijn gedicht op een moderner manier van muziek te voorzien en vervolgens op te nemen. Simonis voelde voor het idee en stelde voor Frans Friederich bij het project te betrekken. Gout declameerde de tekst in Simonis’ huisstudio, terwijl Simonis samen met Friederich de soundtrack opnam in de WORM-studio met als resultaat een ambient-aandoend werkstuk met concrete elementen en geluidseffecten dat ook geschikt bleek om als hoorspel te dienen. In november 2019 verscheen het werkstuk op cd. Als ‘gelegenheidsnaam’ werd ‘Trireem’ gekozen: een met roeiriemen door roeiers voortbewogen oorlogsschip uit de Oudheid met telkens drie roeiers schuin boven elkaar.

Ferrageau - Trireem cd

Ferrageau – Trireem (cd). contact: trespassersw-at-ziggo.nl