Live in De Poentjak 1, 3 april 2022: De Première

Anders dan gebruikelijk was bij de Extaze-avonden, nu geen gesproken inleiding, maar een inleiding in beeld: Beeldspraak, gemaakt door Eric de Vries. Na deze ‘première’ volgt een interview van Cor Gout met Jaap Goedegebuure over zijn pas verschenen boek Door de jaren heen. Over boeken en schrijvers. Zijn langdurig verblijf in de wetenschap (Neerlandistiek) en de journalistiek  heeft hem een bewaarplaats van verhalen en anekdotes opgeleverd die in de mooie uitgave van In de Knipscheer met smaak zijn opgediend. Christian Weijts neemt, in ruil voor een treffend portret van de schrijver en zijn werk, het eerste exemplaar van Enfin in ontvangst. Doordat de trein vanuit België niet verder dan Breda kwam, heeft de schrijver Ulises Segura helaas moeten afhaken. In de Knipscheer-redacteur Peter de Rijk stapt energiek en met kennis van zaken de mystiek van Ulises’ laatst verschenen verhalenbundel Heidens Altaar binnen, waarbij hij diens debuut De mooie mond van Bobby Cespedes opvoert als de magisch-realistische drempel waar de schrijver eerst overheen moest. De zanger en liedjesschrijver Arie Spaans blijft binnen de realiteit, zîjn realiteit: Scheveningen. De teksten zijn in het Schevenings dialect geschreven, waardoor hun van het Haags afwijkende klanken en structuren toch iets onbekends en wonderbaarlijks krijgen.

Arie Spaans foto: Eric de Vries
Arie Spaans foto: Eric de Vries