Categorie: Poentjak

De Poentjak Den Haag
Live in De Poentjak 12, 3 september 2023

Indonesisch Restaurant PoentjakKneuterdijk 16, Den Haag. 070-3600522Bespreken: trespassersw@nullziggo.nlZaal open: 13.45 uur, aanvang: 14.00 uur Live in De Poentjak en in Frieslän Jawel, de laatste Live in De Poentjak. Subsidiegevers hebben de vervelende neiging culturele evenementen te ondersteunen die volgens hún regels en richtlijnen worden aangedragen. Live in De Poentjak…

De Poentjak Den Haag
Live in De Poentjak 11, 2 april 2023

Live in De Poentjak, 2/4/2023Kneuterdijk 16Den Haag, 070-3600522(iedere eerste zondag van de maand)Reserveren: trespassersw@nullziggo.nlZaal open: 13.45, aanvang: 14.00 precies Het eerste deel van het programma staat in het teken van de presentatie van het boek ‘An Ode to Winnie, een ‘artists book’ met foto’s van Marco Bakker, dat wordt…

De Poentjak Den Haag
Live in De Poentjak 10, 5 maart 2023

WE GAAN WEER OP WEG! Live in De Poentjak, 5/3/2023Kneuterdijk 16Den Haag, 070-3600522(iedere eerste zondag van de maand)Reserveren: trespassersw@nullziggo.nlZaal open: 13.45, aanvang: 14.00 precies Te gast zijn dan: Jaap van der Bent (auteur van Jack Kerouac op weg in Nederland en België) en René van der Voort (kenner van het…

De Poentjak Den Haag
Live in De Poentjak 9, 4 december 2022

Live in De Poentjak 9. 4 december 2022: De inspiratiebron In het gedeelte voor de pauze (na Eric de Vries’ film) vertellen vier schrijvers over hun inspiratiebron: wie heeft jou gemotiveerd om schrijver te worden? Heb je weleens iets over hem/haar geschreven/ Kun je een  stukje uit zijn/haar werk…

De Poentjak Den Haag
Live in De Poentjak 8, 6 november 2022

Live in De Poentjak 8, 6 november 2022: Verhalen en liedjes voor kinderen. Of toch voor alle leeftijden? In Eric de Vries’ film, die het programma opent, dwarrelen door Wieteke van Dort getekende figuurtjes rond. Ze zijn net zo levendig als de liedjes die Wieteke daarna, met digitale begeleiding…

De Poentjak Den Haag
Live in De Poentjak 7, 2 oktober 2022

Live in De Poentjak 7,  2 oktober 2022: Westwaarts!  Na de openingsfilm ‘Beeldspraak’  van Eric de  Vries vertrekken we met dichter Walter Palm naar Curaçao. Na een voordracht van enkele van zijn gedichten, die uitblinken in woordprecisie, muzikaliteit en verwijzingen naar culturele fenomenen, laat hij fragmenten van de muziek…

De Poentjak Den Haag
Live in De Poentjak 6, 4 september 2022

Na Eric de Vries’ ‘Beeldspraak’ een ingetogen optreden van de Nederlands-Egyptische spoken word-performer en prozaïst benzokarim. Net als bij Daniëlle Zawadi (Live in De Poentjak 5) speelt de emancipatie van iemand van (in zijn geval) de derde generatie een belangrijke rol in zijn teksten. Nog voor de pauze de…

De Poentjak Den Haag
Live in De Poentjak 5, 7 augustus 2022

Na de openingsfilm, gemaakt door fotograaf Eric de Vries, een bijzonder optreden van spoken word-performer en prozaïste Daniëlle Zawadi. Daniëlle is geboren in DRCongo en groeide op in Nederland. Zowel in haar proza als in haar poëzie kaart zij maatschappelijke problemen aan, alsook het thema ‘wat betekent het ouder…

De Poentjak Den Haag
Live in De Poentjak 4, 3 juli 2022.

Zoals gebruikelijk beginnen we met ‘Beeldspraak’, de openingsfilm van Eric de Vries. Aansluitend praat Cor Gout met schrijver en performer Marco Martens over zijn onlangs verschenen roman Erfgrens, waarin het manlijke hoofdpersonage met zijn vriendin en later hun twee kinderen een nieuwbouwwoning aan de rand van Rotterdam betrekt. Hoezeer…

De Poentjak Den Haag
Live in De Poentjak 3, 5 juni 2022

 Dit keer een programma in het teken van de muziek en in het bijzonder de teksten van de songs. Cor Gout praat met Nico van Apeldoorn over zijn boek Powersongs, geen ‘protestsongs’, hoewel sommige daarvan wel als zodanig aangemerkt kunnen worden, maar liedjes die met vuur of onderhuidse emoties…

De Poentjak Den Haag
Live in De Poentjak 2, 1 mei 2022

Na de film van Eric de Vries neemt Nicolette Smabers plaats aan de tafel tegenover Cor Gout om met hem te praten over haar nieuwe roman Vraag dat maar aan de pelikanen, een verhaal van een gezin met een wat duister familielid, tot wie sommige leden van het gezin…

De Poentjak Den Haag
Live in De Poentjak 1, 3 april 2022: De Première

Anders dan gebruikelijk was bij de Extaze-avonden, nu geen gesproken inleiding, maar een inleiding in beeld: Beeldspraak, gemaakt door Eric de Vries. Na deze ‘première’ volgt een interview van Cor Gout met Jaap Goedegebuure over zijn pas verschenen boek Door de jaren heen. Over boeken en schrijvers. Zijn langdurig…