Live in De Poentjak 12, 3 september 2023

Live in De Poentjak 11, 2 april 2023: GESPREKSSTUKKEN

Indonesisch Restaurant Poentjak
Kneuterdijk 16, Den Haag. 070-3600522
Bespreken: trespassersw@nullziggo.nl
Zaal open: 13.45 uur, aanvang: 14.00 uur

Live in De Poentjak en in Frieslän

Jawel, de laatste Live in De Poentjak. Subsidiegevers hebben de vervelende neiging culturele evenementen te ondersteunen die volgens hún regels en richtlijnen worden aangedragen. Live in De Poentjak onttrekt zich daaraan, we zijn ‘een eigen huis’ met eigen gewoontes en eigen opvattingen over de wijze waarop cultuur aan en met het publiek tot leven komt.

Het programma van de derde september heeft voor mij iets nostalgisch.

Live in Frieslân zou ik die terugwerkende kracht van mijn herinnering kunnen noemen.

Mijn grootmoeder van vaderskant was een Friezin van geboorte. Na het overlijden van haar man, mijn grootvader, was ze met haar drie zonen van de Haagse Hooigracht naar de Valkenboslaan verhuisd. Haar geboortedag was een zoete inval voor Hagenaars en Friezen. Veel Friezen. Ik zat er kleintjes tussen en verheugde me op de Friese verhalen die zouden komen. Ik moest dan wachten tot het noordelijk verjaardagsbezoek wat gedronken had, de schroom opzij had gezet en verbaal los kwam.

Hun verhalen waren mooi. Over het vooroorlogse Sint Anna en omstreken, waar de meesten vandaan kwamen, over de oorlog  zoals die daar was ondergaan en de wederopbouw die in Friesland minder eisen stelde dan in de grote steden in het westen.

Niet alle woorden kon ik thuisbrengen, maar zolang ik me op de verhaallijnen concentreerde, begreep ik waar de vertellingen over gingen. Maar die concentratie verschoof na enige tijd van de verhalen naar de taal. Wat ik hoorde was geen abn, het leek er zelfs niet op. De woorden waren strak en steil. Niet alleen de klinkers, ook sommige medeklinkers, zoals de g, klonken anders dat ik gewend was ze te verstaan. In het spel van klanken hoorde ik eerst klankpoëzie en later vooral muziek. Ik verdween erin, voelde me thuis in een taal die ik zelf niet sprak en met moeite verstond. Verdween in het wonder en de schoonheid ervan.

(cg)