Live in De Poentjak 6, 4 september 2022

Na Eric de Vries’ ‘Beeldspraak’ een ingetogen optreden van de Nederlands-Egyptische spoken word-performer en prozaïst benzokarim. Net als bij Daniëlle Zawadi (Live in De Poentjak 5) speelt de emancipatie van iemand van (in zijn geval) de derde generatie een belangrijke rol in zijn teksten. Nog voor de pauze de column van Nicolette Smaber ‘waarom ik die boek zo mooi vindt’. Vandaag neemt ze vanuit dit vertrekpunt de roman Kruis of Munt van Jo Boer onder de loep. Na de pauze het vaste onderdeel ‘Het boekentafeltje van Franc Knipscheer’ en aansluitend een interview van Cor Gout met de Vlaamse schrijver Hans Depelchin, gevolgd door een voordracht van deze inmiddels ook in Nederland als een groot talent beschouwde romanschrijver (Weekdier) en dichter (Spanriem). Zijn optreden van vanmiddag verraadt zijn opleiding drama-woordkunst aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen, waar hij in dit vak zijn mastertitel behaalde. Hij besluit zijn optreden met een weergaloze voordracht van het inleidend hoofdstuk van zijn roman Weekdier, waarin proza en poëzie om de eer strijden.

Hans Depelchin, Cor Gout foto: Eric de Vries
Hans Depelchin, Cor Gout foto: Eric de Vries