Live in De Poentjak 10, 5 maart 2023

Jack Kerouac
Live in De Poentjak, 5 Maart 2023

WE GAAN WEER OP WEG!

Live in De Poentjak, 5/3/2023
Kneuterdijk 16
Den Haag, 070-3600522
(iedere eerste zondag van de maand)
Reserveren: trespassersw@nullziggo.nl
Zaal open: 13.45, aanvang: 14.00 precies

Te gast zijn dan: Jaap van der Bent (auteur van Jack Kerouac op weg in Nederland en België) en René van der Voort (kenner van het werk van de Beat Generation. Voorts Maarten de Kroon (film over Philip Akkerman) en Philp Akkerman (vertelt in die film over zijn zelfportretten).

Na de openingsfilm van Eric de Vries  schuiven Jaap van der Bent, de auteur van Jack Kerouac in Nederland en België en René van der Voort, groot kenner van De Beat Generation aan bij Cor Gout aan tafel, om om de invloed van Kerouac op Nederlandse en Belgische schrijvers aan te geven en aan een oordeel te onderwerpen. Na de pauze leiden Maarten de Koon en Philip Akkerman Maartens film Old master no secrets in, die gaat over de zelfportretten van Philip. Omdat Live in De Poentjak het slecht kan stellen zonder muziek sluiten Peter Bos (ex-Trespassers W en Cor Gout (Trespassers W) de middag af met twee liedjes.